40 Vuotta

Laki yleisestä oikeusaputoiminnasta astui voimaan 1.9.1973 ja yhdistys rekisteröitiin 24.9.1973 eli molemmat täyttivät 40 vuotta syksyllä 2013!